El ombord

EL-tilslutning af både.

I efteråret 2010 havde vi obligatorisk el-eftersyn på havnen. El-eftersynet omfattede både den faste installation og landstrøm til bådene. De få fejl, der var på den faste installation er alle blevet rettet. Landstrømskabler til bådene er op til MAS medlemmerne at holde i orden.

Kort om reglerne: 

 • Det er forbudt at anvende andre stikpropper end BLÅ CEE 230V FNJ.
 • Der må ikke være flere kabler i samme stikprop, eks. til et forlængerled ekstra.
 • Kabeltype skal være gummikabel GKSOJ eller plastkappeledning PKAJ min 3x1mm2.
 • Der henstilles til at kabler til land fjernes når man ikke er ved båden.
 • Det kan medføre galvanisk tæring på båden, hvis stikket er monteret. Også selv om timeren har slukket i lysstanderen.
 • Det er forbudt at anvende varmeblæserer i båden.

I flg. Forsikringsselskabet Pentanius, sker der ofte brand i en båd på grund af EL. Vores lysstanderer er monteret med en timer, så der kun er strøm i 20 timer efter aktivering af grøn tryk. Det kan af forskellige årsager, være nødvendig med konstant EL-tilslutning til båden. Ønsker man konstant EL-tilslutning kan der rekvireres en måler ved Jørn Præst.

Pris for opsætning er 1400,00kr og pt. 2,00kr pr. KWt. For at ikke andre tilslutter sig til ens måler, monterer vi en stikkontakt med plads for en hængelås. Hængelåsen medleveres ikke.

BILAG A TIL KAPITEL 709 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6

Instruktioner for tilslutning til elforsyningen

I denne marina er det muligt at forsyne din båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til den landbaserede elforsyning.

Almindeligt:

 1. Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.
 2. Forsyningsspændingen i denne marina er 230 V 50 Hz enfaset forsynet fra stikkontakter CEE i overensstemmelse med EN 60309-2 et IT jordingssystem.
 3. Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelig tilslutningsledning i at falde i vandet ved udtagelse af stikprop.
 4. Der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.
 5. Den bevægelige ledning skal være i en længde uden samlinger.
 6. Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden der forbindes til forsyningen i land.
 7. Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer, skal marinaen kontaktes.

Ved ankomst

 1. Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.
 2. Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.

Før afgang

 1. Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.
 2. Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag.
 3. Sæt dækslet over bådens indtag for at forhindre indtrængen af vand.
 4. Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnektor er rene og tørre. Opbevar ledningen et tørt sted, hvor den ikke ødelægges.

Jørgen Chr. Jørgensen