* Hjemmesiden er under opbygning *

Find oplysninger om mødeaktivitet, dagsordener og referater fra

Mariager Sejlklubs bestyrelse

Havneudvalget

Samarbejdsudvalget

Klubudvalget

Kapsejlads

Seniorudvalget