* Hjemmesiden er under opbygning *

Velkommen til Mariager sejlklub

Rigtig hjertelig velkommen som medlem af Mariager Sejlklub - vi håber du bliver glad for det! Med denne lille folder vil vi gerne informere dig om noget af det, der bare er indforstået og en selvfølge for ”os gamle” i klubben. Vi vil også gerne have, at du læser klubbens vedtægter og havnereglementet, som findes på hjemmesiden. Men kom endelig og spørg, når der er noget du er i tvivl om, eller har brug for hjælp til.Vi glæder os til at lære dig at kende – velkommen…

Klubhus

Du er velkommen til at benytte hele klubhuset. Overetagen er primært for medlemmerne. Her må køkkenet gerne bruges – selvfølgelig under forudsætning af, at man rydder op efter sig. Du må gerne have gæster med, men hvis du vil holde et privat arrangement, kan klubhuset lejes ved henvendelse til klubbens kasserer.Koden for at komme ind på toiletter mm. er xxxx (udleveres). Når du har trykket koden, skal du lige trykke ind på døren, før du kan trække ud og åbne. Overetagen kræver en nøgle, som kan fås ved klubbens kasserer mod et depositum på 150 kr.

Til fri afbenyttelse

Sejlklubben har et par cykler, som du gerne må bruge. De står ved klubhuset, og kankendes på reklamerne fra Sparekassen Vendsyssel. Hvis du har brug for at komme i værkstedet eller jolleskuret, er nøglen den samme som gælder til klubhuset.

Aktiviteter i klubben

Hen over året afholder klubben forskellige arrangementer, møder og fester. Hver onsdag sejles der kapsejlads, og hvis du ikke deltager med egen båd, er det ofte muligt at komme med som gast. Børnene kan lære at sejle i ungdomsafdelingen, som mødes hver torsdag. Og er du efterlønner eller pensionist, kan du deltage i seniorafdelings aktiviteter onsdag formiddag. Du kan se mere om det hele på klubbens hjemmeside.

Mariager Fjord

Når du har bådplads i Mariager Sejlklub, kan du ligge gratis i de andre havne i fjorden i op til 3 døgn. Men det er god skik frivilligt at betale 25 kr. til forbrug og du skal sejle med klubstanderen, så havnefogeden kan se hvor du kommer fra. Klubben er medlem af Dansk sejlunion, hvilket bl.a. giver dig lov til at bruge de gule ankerbøjer, som de har lagt ud – både her i fjorden og resten af landet. Her skal du føre Dansk Sejlunions stander, som du kan få af klubben.

Bådpladsen

Du skal bruge kraftige fortøjninger, og der skal være aflastninger på alle fire – f.eks. ”gummikødben” – for at skåne båden og havneanlægget. Og så skal du have mindst to veldimensionerede fendere på hver side af båden af hensyn til nabobåden. Hvis du er ude at sejle i mere end et døgn, skal der være grønt skilt på pladsen, så andre kan se at den er fri. Du kan evt. skrive hvornår du forventer at komme tilbage, så pladsen igen er klar til dig. Hvis du gerne vil have en anden plads, kan du henvende dig til den i bestyrelsen, der står for pladsfordelingen.

EL

For at få strøm fra en el-stander, skal du trykke på den grønne knap. Når den lyser, er der strøm i 20 timer. Hvis du ønsker at ligge med strøm på hele tiden, skal du leje en elmåler af klubben, og betale for den strøm du bruger.

Internet

Der er gratis trådløst internet i og omkring klubhuset. Internettet hedder ”MSA” og koden er ”xxxxxxxxxxx” (udleveres).

Affald

Der er flaske- og affaldscontainere ved parkeringspladsen. Skraldespandene ved grillen er beregnet til småting. Hvis du har malings rester, gammel motorolie og filtre, batterier eller lignende miljøaffald, skal du selv sørge for at aflevere det på kommunens genbrugsplads.

Bådoptagning/søsætning

Der er normalt søsætning 1. og 3. lørdag i april. Du skal ikke skrive dig på nogen steder, men kommer bare den dag der passer dig bedst. Vognmanden starter med bådene nærmest indkørselen. Den sidste dag er der standerhejsning klokken 14 og kaffe i klubhuset for alle. 1. og 4. lørdag i oktober er der normalt bådoptagning. Her skal du skrive dig på en liste, hvis du vil have en plads på land. Den sidste dag sluttes af med standerstrygning og kaffe i klubhuset for alle. Du kan se de nøjagtige datoer på klubbens hjemmeside.

Arbejdsbidrag

Hvis du/I arbejder ca. 10 timer for sejlklubben om året, gives der en rabat på pladslejen på 1000 kr. efterfølgende år. Klubben afholder hvert år to arbejdsdage, én i foråret og én i efteråret. Her kan man byde ind på opgaver, som løses på dagene, eller lave aftale med havneudvalget om opgaver, som løses på andre dage. Du kan også deltage i udvalgsarbejde, være havnefoged i en periode eller andet. Det er det enkelte medlems ansvar, at blive registret af havneudvalget for veludført arbejde.