1 isætning den 4. april

Kære Alle

Sejlklubben har modtaget nedenstående retningslinjer fra vores hoved foreninger omkring god opførsel på havnene, og dem vil vi selvfølgelig følge!

Det betyder også at vi indtil videre vil fastholde 1. isætning den 4. april, men efter skærpede regler: maksimalt en båd hvert kvarter. maksimalt to personer ved hver båd, ingen direkte kontakt med kran og blokvogn førerne, ingen fælles kaffebord og senere en tilsvarende plan for mastepåsætning, men det kommer vi tilbage til.

Vi kan se at der er 12 der har skrevet sig på listen, vil I være venlige at opdatere listen senest lørdag den 28. marts, så skriver vi ud den 29. marts og præciserer retningslinjerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Retningsliner på havnen

Kære medlemshavn

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udv​​​​is respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Med venlig hilsen

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion


Oplysning Vedr. Covid19
Kære Alle

Bestyrelsen har besluttet at aflyse alle fællesarrangementer foreløbig frem til og med søndag den 29. marts, på baggrund af Regeringens udmelding om skærpede restriktioner i forhold til bekæmpelsen af COVID19.

Det gælder således Udvalgsmødet på onsdag den 18. marts og Sejlads i den Svenske Skærgård den 20. marts.

Vi vil søge at løse nogle af de aktuelle opgaver af praktisk karakter gennem direkte dialog på mail og sms og enkelte personers praktiske indsats på havnen af hensyn til den kommende sejlsæson.

Vi vil følge udviklingen og opdatere informationerne løbende med henblik på, snarest at finde nye datoer for de relevante fælles arrangementer.

Med venlig hilsen

Henrik Nygaard


​​​​(Nyhed) Nyt betalingssystem i Mariager sejlklub

Der i sejlklubben blevet opsat nyt betalingsanlæg til gæstesejlere og klubbens medlemmer

for mere info: Tryk her


Lidt billeder fra Lysregatta 2019

Projekt Grøn opholdsgård

Nu sker det! (regner vi med…). Vinterens gravearbejde har trukket ud på havnen, så vi ikke har kunnet komme i gang med vores eget projekt; ”Grøn opholdsgård”. Men nu lader det til, at vi kan komme i gang en uges tid inde i maj.
Tegning over projekt grøn opholdsgård kan ses her.

Planen er, at alle de gamle fortovsfliser tages op, og der ligges nye fliser med bl.a. en flot, symetrisk, let buet hovedsti mellem de to broer. Græsarealet rundt om standeren bliver noget større, og der skal plantes hæk ud mod vejen og P-pladsen så der opstår en grøn opholdsgård med gode grillpladser og måske en legeplads på sigt.

Mastehuset skal tilbage på sin gamle plads. Men inden da, skal der lægges nye fliser fra jolleskuret og til ca. 5 meter på den anden side af mastehuset. På den måde bliver der gode pladser til at arbejde med masterne. Miljøstationen kommer også en del af dette område.

Projektet er støttet af erhvervsstyrelsen​

Sejlerstue og terrasse

I sejlerstuen bliver der sat nyt og større køkken op med komfur. Vi håber vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden med at holde det, så det fremstår pænt og indbydende for os selv og vores mange gæstesejlere.

På den overdækkede terrasse bliver der sat hvide brædder op som ”loft”, hvori der monteres et par lamper. På sigt vil vi gerne have lavet et hegn/stakit mellem stolperne, i stil med det er rundt om den store træterrasse. På den måde håber vi den bliver mere hyggelig og brugbar.


Næste events

04 April 2020

07 April 2020

25 April 2020

30 April 2020

02 Maj 2020