------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSK ARBEJDSDAG PÅ LØRDAG DEN 4 MAJ Kl. 08.30

 Havnefoged møde lørdag den 4 maj kl.10.00

Havnefogder på lørdag vil vi holde et opstart møde kl ca 10,00 i sejlerstuen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   SEJLSIKKER KURSUS.

   Onsdag d 8/5 2019 kl 16.30 kommer Vøgg fra sejl sikker og holder et foredrag om    

   sikkerhed på vandet.      

   der vil også være muligheder for og få tjekket redningsvester.

   Klubben er vært ved en tår kaffe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til Sejlermøde Tirsdag
den 7. maj kl. 19.00 I Klubhuset

I inviteres hermed til Sejlermøde med henblik på at få en god og inspirerende diskussion om sæsonens aktiviteter.

Det gælder både de daglige praktiske/tekniske forhold, de mere festlige/indholdsrige sejler oplevelser og de mere langsigtede ideer om klubbens udvikling, som en væsentlig del af havnens profil.

Vi håber at rigtig mange vil møde op og give deres mening til kende, så vi kan skabe et godt fælles billede af fremtidens behov og få en god fornemmelse af en realistisk plan for aktiviteterne.

Vi planlægger at arbejde lidt i grupper om de tre hovedpunkter.

1. De daglige praktisk/tekniske forhold

2. De mere festlige/indholdsrige sejler oplevelser

3. De mere langsigtede ideer om klubbens udvikling

Efterfølgende vil vi fremlægge hovedpunkterne til en generel orientering og diskussion, så der skabes en fælles oplevelse.

Vi ser frem til en inspirerende aften

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til op følgende generalforsamling
onsdag den 24 april 2019 kl.19.00 I Klubhuset

Der indkaldes hermed til en op følgende generalforsamling efter den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 21. marts 2019.

Sejlklubbens nye vedtægter var til behandling, men da der ikke var mødt 1/3 af klubben medlemmer op, var den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig.

Der var imidlertid mere end 2/3 af de fremmødte medlemmer der stemte for vedtægtsændringerne. Det betyder, ifølge paragraf 15 i de nuværende vedtægter, at Bestyrelsen inden 14 dage og med tre ugers varsel skal indkalde til en op følgende generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Dette er hermed gjort!

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Afstemning om de nye vedtægter fremlagt på den ekstraordinære       generalforsamling 21. marts 2019

3. Eventuelt

Der er vedlagt relevante bilag til beslutningspunktet.

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder op og gør deres indflydelse gældende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opråb

Vi mangler havnefogeder til sæsonnen 2019.

Henvendelse til Havnemester Curt Conradsen tlf 2339 3967 conradsencurt@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 6 november 2018 kl. 19.00

Kære sejler

Hermed den endelige dagsorden for vores generalforsamling den 6.november i sejlklubben. Der er ingen medlemmer, der har ønsket at få nogle emner behandlet, men bestyrelsen foreslår nye vedtægter. Disse er vedhæftet, ligesom årets regnskab er det.

Bestyrelsen har modtaget positive tilkendegivelser fra John Møller, Kim Koldsø og Curt Konradsen om at modtage valg til den kommende bestyrelse.Det er vigtigt at understrege, at andre kandidater også er velkomne - dette er blot forslag.

Sejlerhilsen på bestyrelsens vegne

Jens

Endelig dagsorden til generalforsamling 2018

Endelig revideret regnskab 2017-2018

Foreslag fra bestyrelsen, nye vedtægter i Mariager Sejlklub

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige en reminder her i sommervarmen

Husk at vende til Grønt

Når du sejler fra havnen i mere end et døgn, skal du vende dit skilt på grønt, så gæstesejlere kan se, at pladsen er ledig. Det står i vores vedtægter, og er fint i tråd med vores ønske om at være en gæstfri klub. Og vi véd jo alle, hvor frustrerende det er, at komme til en havn med ”røde ledige pladser”.

Hvis du skulle glemme at vende skiltet til grønt, har havnefogeden lov til at gøre det.

Hvis du vil være sikker på, at pladsen er ledig, når du kommer hjem, er der to muligheder: Du kan skrive på skiltet hvornår du forventer at komme tilbage, eller du kan kontakte havnefogeden på 2979 8868 og bede om at få skiltet vendt til rødt.

På bestyrelsens vegne

Jens

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerfest og indvidelse grøn gård lørdag den 30 juni 2018

Så er det tid til sommerfest og indvidelse af grøn går. Indbydelsen kan du finde her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fællestur til Hals

Det var en flot tur ud gennem fjorden. Efter Als Odde så vi ca. 15 sæler på sandbanken mod syd. Det var et flot syn og en dejlig vidnesbyrd om at vores vand har det godt og rig på fisk.
Det var en blæsende dag med vind på 8 sm. fra øst.
Alle sejl blev sat og vi fik en hurtig og rullende tur mod indsejlingen til Limfjorden. Vi fulgtes ad, så godt som det kunne lade sig gøre. Det var meget betryggende for o,s som ikke har sejlet så meget at følges med nogle.
Turen på havet to ca. 2 timer.I vores båd var vi 4, heriblandt to børn. Især den ene blev voldsom søsyg, så turen var meget lang for hende. Hun fik det dog hurtigt bedre da hun fik fast grund under fødderne igen.

Vi lagde os ind i Hals Lystbådehavn, hvor vi fik et par gode dage.Der var mulighed for at shoppe lidt i butikker, hvilket flere benyttede sig af. Hals by er rigtig hyggelig og egentlig større end man forventer.
Der er meget at se på i form af store skibe som går forbi på vej ind og ud af Limfjorden. Samtidig kan man holde lidt øje med færgens færden frem og tilbage mellem Hals og Egense.
Fredag kom et norsk krydstogts skib forbi og kanonerne ved Hals Havn blev affyret.
Om aftenen mødtes vi og spiste aftensmad sammen. Der er gode faciliteter på havnen for at sidde i læ og klubben har lige fået lavet nyt stort køkken til fri afbenyttelse.

Fredag aften blev der afholdt øl smagning og klubben var vært med lidt tips. Beslutningen blev at vi sejlede mod Mariager Fjord igen allerede lørdag. Der ville vinden være med os, så vi kunne give børnene en god sejloplevelse ned af Katagat. Vi ville dog slutte af med en overnatning og aftenhygge i Vive Bådlaug.
Vi sejlede samlet fra Hals kl. 10.45 og gik samlet gennem Hadsund Broen kl. 17.00. Det blev til en hyggelig aften med grill. Vi var så heldige at få en lagkage forærende til aftenkaffen. Turen gik mod Mariager søndag formiddag.Det var en rigtig god tur, med samvær det man hver især havde lyst til. Det var en god og betryggende oplevelse at følges med andre både.

Sejlerhilsen fra Medwind
Flere billeder under menupunkt billeder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Sejler

Så er sæsonen 2018 heldigvis ved at komme i gang, og vi kan alle komme ud og nyde vandet og miljøet på havnen.
Vil du når du fortøjrer din båd på din sommerplads være opmærksom på at nogle få regler der gør at vi alle kan nyde det i havnen, og føle os sikre på at nabo båden bliver hvor den skal.
Alle reglerne findes sammen med vedtægterne på hjemmesiden, men der er flere som ikke endnu har nået at sætte liner og fald så de ikke larmer i blæst, trækaflastningen på alle fortøjninger samt benytte fendere.

Med venlig hilsen

Havnefodgeden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysreggatta 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Grøn opholdsgård

Nu sker det! (regner vi med…). Vinterens gravearbejde har trukket ud på havnen, så vi ikke har kunnet komme i gang med vores eget projekt; ”Grøn opholdsgård”. Men nu lader det til, at vi kan komme i gang en uges tid inde i maj.
Tegning over projekt grøn opholdsgård kan ses her.

Planen er, at alle de gamle fortovsfliser tages op, og der ligges nye fliser med bl.a. en flot, symetrisk, let buet hovedsti mellem de to broer. Græsarealet rundt om standeren bliver noget større, og der skal plantes hæk ud mod vejen og P-pladsen så der opstår en grøn opholdsgård med gode grillpladser og måske en legeplads på sigt.

Mastehuset skal tilbage på sin gamle plads. Men inden da, skal der lægges nye fliser fra jolleskuret og til ca. 5 meter på den anden side af mastehuset. På den måde bliver der gode pladser til at arbejde med masterne. Miljøstationen kommer også en del af dette område.

Projektet er støttet af erhvervsstyrelsen​

Sejlerstue og terrasse

I sejlerstuen bliver der sat nyt og større køkken op med komfur. Vi håber vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden med at holde det, så det fremstår pænt og indbydende for os selv og vores mange gæstesejlere.

På den overdækkede terrasse bliver der sat hvide brædder op som ”loft”, hvori der monteres et par lamper. På sigt vil vi gerne have lavet et hegn/stakit mellem stolperne, i stil med det er rundt om den store træterrasse. På den måde håber vi den bliver mere hyggelig og brugbar.
Næste events

29 Juni 2019

02 Juli 2019

13 Juli 2019

10 August 2019

Enter your text here...

Enter your text here...